Placówki wsparcia dziennego potrzebują pomocy

Gdyby nie placówki wsparcia dziennego, wiele dzieci trafiłoby do pieczy zastępczej. Trzeba zrobić wszystko, aby pomóc placówkom w dostosowaniu zajmowanych lokali do nowych wymagań – pisze Marek Michalak w wystąpieniach do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów. Szczególnego wsparcia wymagają świetlice prowadzone przez organizacje pozarządowe.

17 czerwca 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił ponownie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie placówek wsparcia dziennego.

Dalsza część artykułu na stronie Rzecznika Praw Dziecka:

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/placowki-wsparcia-dziennego-potrzebuja-pomocy