„Ośmiu Wspaniałych” – KONKURS dla wolontariuszy

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ogłosiło XXIV edycję konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych postaw i działań oraz rozpowszechnianie wolontariatu dzieci i młodzieży. W pracach komitetu organizacyjnego i Jury konkursu uczestniczą przedstawiciele urzędu, kuratorium, szkół, domów kultury, organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów do 12 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji: LINK