Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

Z okazji Zimowego Ptakoliczenia Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny.

Patronat nad konkursem objęło Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Praca plastyczna ma przedstawiać sylwetki ptaków zimujących w Polsce. Może to być portret ptaka, ptaki w karmniku, w parkach, ogrodach lub scena z Zimowego Ptakoliczenia.

Uczestnikami mogą być uczniowie w trzech kategoriach wiekowych: ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Format prac – A3 (dowolna technika płaska). Nie będą przyjmowane prace wykonane z kasz, ziaren, plasteliny, itp.

Termin nadsyłania prac: do 7 lutego 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. G. Piramowicza

80-104 Gdańsk ul. Kartuska 126 a, z dopiskiem: konkurs „Zimowe Ptakoliczenie”

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://new.sp14.iq.pl/konkurs-zimowe-ptakoliczenie/