Nieodpłatne przejazdy MPK podczas wakacji

Aby skorzystać z nieodpłatnych przejazdów MPK podczas wakacji należy złożyć prośbę w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 103 (sekretariat WYDZIAŁU TRANSPORTU URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA).

Przykładowy wzór prośby wraz z załącznikiem: prośba MPK