MBOW 2017 – Warsztat „Zarządzanie projektem w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim Wrocławia 2017”

W związku z uruchomieniem I naboru wniosków w ramach
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia 2017
Fundacja Umbrella zaprasza 
na
Warsztat „Zarządzanie projektem w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim Wrocławia 2017”

20 czerwca 2017r., godz.13.30-16.45

 

Warsztat odbędzie się w sali komputerowej
Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3
ul.Legnicka 65A we Wrocławiu

 

PROGRAM

Godz. 13.30-14.00

 1. Założenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia 2017
  – idea budżetów obywatelskich
  – cele i założenia MBOW2017

Godz. 14.00-15.00

 1. Procedura aplikowania o środki w ramach MBOW2017
  – ścieżka aplikowania, ważne daty,
  – praca z dokumentami – jak dobrze wypełnić formularz wniosku i sprawozdanie.

Godz. 15.00-15.15 PRZERWA KAWOWA

Godz.15.15-16.15

 1. Zarządzanie projektem w ramach MBOW2017
  – czym jest dobry projekt, o czym warto pamiętać?
  – przykłady projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach konkursu.

Godz.16.15-16.45     

      4.                                  Dyskusja i pytania od uczestników.

 

Chętnych uczestników/czki prosimy o zgłoszenie udziału do 16 czerwca na mail:

mlodziezowybudzet@sektor3.wroclaw.pl