Konsultacje pracowników MOPS-u w bibliotekach

W każdy czwartek października oraz listopada 2015 r., w godz. 16.00-19.00, w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu będzie możliwość spotkania się z dyżurującymi pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyżury będą odbywały się w Filii nr 1 przy ul. Sztabowej 98 oraz w Filii nr 6 przy ul. Lwowskiej 21. Zapraszamy!

Dyżurujący pracownik socjalny pomoże w zakresie:

  • przyznania pomocy finansowej na leki,
  • przyznania pomocy na opłacenie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole,
  • dofinansowania do czynszu,
  • umówienia na bezpłatne porady prawne,
  • poinformuje, gdzie można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny,
  • poinformuje, gdzie można odbyć szkolenie, za które otrzymasz wynagrodzenie.