Konkurs dla gimnazjalistów i licealistów

Celem konkursu jest przedstawienie w dowolnej elektronicznej formie (reportaż, prezentacja, dokumentacja fotograficzna, nagranie audio/wideo, strona internetowa, blog, film, teledysk, itd.) tego co autorzy zmieniliby w swoim otoczeniu – tak, aby odpowiadało potrzebom, życzeniom, oczekiwaniom młodych mieszkańców osiedla, miasta, wsi, dzielnicy. Konkurs ma również na celu zachęcenie autorów – gimnazjalistów i licealistów do aktywności, spojrzenia na najbliższe otoczenie z punktu widzenia młodego mieszkańca i podzielenie się swoimi obserwacjami, życzeniami, problemami z szerszym odbiorcą.

Konkurs ogłoszony przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.

Prace można składać od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 1 maja 2015 roku

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.wychowawcy.wroclaw.pl/dzialalnosc/konkurs-2015