Konferencja „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”

„Młodzież wobec współczesnych zagrożeń” konfrontacja postaw i poglądów młodzieży oraz dorosłych.

W środę 15 kwietnia br. w godzinach 9.00-15.00 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbędzie się otwarta konferencja pt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń” organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW. W trakcie wydarzenia zaplanowane zostały bezpłatne warsztaty dla młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz dziennikarzy, projekcja filmu „Kolekcja zagrożeń”. Wydarzenie zakończone zostanie wspólną debatą społeczną na temat bezpieczeństwa młodzieży.

Konferencja „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń” realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczna młodzież” przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW. Celem wydarzenia jest zainicjowanie szerokiej debaty wśród uczniów, nauczyciel, pedagogów, terapeutów, rodziców na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi. W trakcie wydarzenia odbędą się otwarte warsztaty, które poprowadzą eksperci oraz praktycy m.in. red. Jacek Żakowski, prof. DSW dr hab. Marek Heine, dr hab. Mariusz Jędrzejko, dr Dorota Dyjakon, dr Piotr Para, dr Marek Zimnak, dr Jacek Raińczuk, dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz, etc. Kluczowym punktem konferencji będzie debata społeczna z udziałem ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli środowisk  młodzieżowych, proponowana jako konfrontacja postaw i poglądów młodzieży oraz dorosłych. Debatę poprowadzi Dyrektor IBiSM prof. dr hab. Piotr Mickiewicz.

 

PLAN KONFERENCJI:

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników
  • 09.30 – 10.30 – rozpoczęcie, projekcja filmu „Kolekcja zagrożeń”
  • 10.30 – 12.30 – warsztaty dla młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziennikarzy
  • 12.30 – 13.00 – przerwa kawowa
  • 13.00 – 15.00 –  debata społeczna

 

Tematyka bezpłatnych warsztatów /prowadzący / w godz. 10.30 – 12.30:
(szczegółowe informacje / zapisy: Aleksandra Radzimińska tel. 607 464 881)

dla młodzieży:

1. Straszyć, grozić, perswadować – red. J. Żakowski
2. Nie daj się zwieść – Krzysztof Tkaczyk
3. Odnaleźć pasję – dr Piotr Para
4. „P@SJA – facebook jako narzędzie kreowania wizerunku poprzez pasję – Dawid Frik
5. Zrozumieć prawo: prawo jako żródło zagrożeń? – prof. DSW dr hab. Marek Heine

dla nauczycieli:

6. Trudne rozmowy – dr Jacek Raińczuk
7. Przełamać stereotypy – Iwona Haba

dla rodziców:

8. Zbudować platformę porozumienia (warsztaty dla rodziców) – dr Dorota Dyjakon
9. Dziecko osamotnione – jak rozpoznać symptomy zagrożenia? – dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz, dr hab. Mariusz Jędrzejko

dla dziennikarzy – zapisy: www.konferencja-zagrozenia.evenea.pl/

10. Informacyjna misja mediów a zagrożenia społeczne – dr Marek Zimnak