GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE Z POWODU ROZWODU LUB ROZSTANIA Z PARTNEREM

Program obejmuje indywidualne konsultacje psychologiczne oraz 15 spotkań grupy – 3 godziny raz w tygodniu. Każde spotkanie składa się z dwóch części:

1. WSPARCIOWA, której celem jest: wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wymiana doświadczeń, a przez to możliwość spojrzenia na sytuację z innej perspektywy, wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi emocjami w sytuacji utraty, rozwijanie samoświadomości, rozumienia siebie, zwiększenie wiary we własne możliwości.
2. EDUKACYJNO – WARSZTATOWA, która ma służyć: podnoszeniu kompetencji wychowawczych, rozwijaniu samoświadomości, poszerzeniu wiedzy psychologicznej.
 
Trwa nabór do grupy rozpoczynającej się 11 marca 2015
Spotkania grupy odbywać się będą w środy (16.00 – 19.00) przez 15 tygodni, w „Sektorze 3”Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę:

Małgorzata Domagała – tel. 601 453 233
Magdalena Gawlik  – tel. 664-716-717

Pomoc jest BEZPŁATNA. Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław.

Więcej informacji na stronie: www.pomoc-po-rozstaniu.sektor3.wroclaw.pl oraz na facebooku.