Dni Promocji Zdrowia pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Wrocławskim  Centrum Rozwoju Społecznego po raz dziewiąty
organizuje Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia pod hasłem „Więcej zdrowia – więcej życia".

Celem kampanii jest promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia oraz motywowanie do zachowań prozdrowotnych poprzez działania
edukacyjne, wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych i uzależnień.

plakat targi zdrowia