Bezpłatne szkolenia dla NGO

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleń skierowanej dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

Tematy szkoleń:

  1. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę w tym obcokrajowców
  2. Marketing w NGO wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO
  3. Metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie
  4. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowej dokumentacji -RODO
  5. Metody pracy z dzieckiem zdolnym – Rola talentów w pracy w zespołowej
  6. Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna
  7. Autoregulacja – kompetencja osobista w pracy z ludźmi: zarządzania sobą, własną energią.
  8. Arteterapia z elementami kinezjologii edukacyjnej-poziom zaawansowany
  9. Moja motywacja-jak oddziaływać pozytywnie na innych – metody aktywizowania i motywowania dzieci/młodzieży
  10. Budowanie motywacji do aktywności seniorów

Szczegółowe informacje o szkoleniach na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/bezplatne-szkolenia-dla-ngo-jesien-2018