Animatorzy poszukiwani – spacery badawcze dla rodzin

Szanowni Państwo,
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość rozpoczęła projekt dotyczący dostosowania placówek kultury do potrzeb i oczekiwań rodzin. Chcemy zaproponować ok. 30 instytucjom wrocławskim przyjęcie grup każda po 15 rodzin. Wszystkie spacery zaowocować mają informacjami zebranymi w ankietę, która posłuży nam do analizy i diagnozy ewentualnych problemów na linii placówka kultury – odbiorca rodzinny. Wyniki naszej pracy przedstawimy władzom Wrocławia i instytucjom biorącym udział w akcji.
Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania osób chcących zaangażować się w pracę animatora – wolontariusza, który po przeszkoleniu poprowadzi każdą z grup rodzin. Przyszłym animatorom oferujemy szkolenia z zakresu partycypacji społecznej, umiejętności przywódczych i psychologii rozwojowej.
Proszę o informację, czy Państwa organizacja byłaby zainteresowana pomocą w takowym przedsięwzięciu. Chcemy prosić o rozesłanie informacji o projekcie do osób, które mogą być zainteresowane animowaniem takiej grupy badawczej, oraz ewentualne medialne wsparcie.
Pozdrawiam serdecznie,

Katarzyna Nowacka
Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość

nr tel.: 71 307 44 48
www.frip.org.pl
www.facebook.com/rodzinaiprzedsiebiorczosc