Akademia Rozwoju Lidera Społecznego

 W projekcie odbędą się warsztaty z obszarów, dzięki którym liderzy społeczni zdobędą kompetencje, aby efektywniej realizować działania. Współpraca jest możliwa dzięki firmom, które mają uwzględnione w swojej strategii społecznie odpowiedzialny biznes (CSR). Zajęcia odbędą się 27 lutego 2015 we Wrocławiu.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonych ekspertów/wolontariuszy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wspólna wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk ma służyć zdobywaniu wiedzy oraz budowaniu współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i biznesowym, a także wpływać na efektywność działania liderów organizacji pozarządowych. Po każdym warsztacie zostanie wręczony certyfikat uczestnictwa.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

  • Rozwój swoich umiejętności
  • Zdobywanie nowej wiedzy
  • Udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów
  • Poszerzenie sieci kontaktów, budowanie relacji oraz partnerstw
  • Poznanie najlepszych praktyk biznesowych, które mogą zostać zaadaptowane do środowiska NGO

ADRESACI PROJEKTU:
Akademia Rozwoju Liderów Społecznych skierowana jest do aktywnych działaczy społecznych, NGO zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

REKRUTACJA ORAZ HARMONOGRAM:
Na pierwszy cykl warsztatów z partnerem Credit Agricole Bank Polska zapraszamy 12 liderów NGO.
05.02 – 15.02
– Elektroniczna rejestracja kandydatów
16.02 – 18.02
– Weryfikacja zgłoszeń przez organizatora oraz sporządzenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie
19.02
– Poinformowanie kandydatów zakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie
19.02
– Poinformowanie kandydatów niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie

W razie pytań prosimy o kontakt: fundacja@akademiaodpowiedzialnosci.pl

Więcej informacji na http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/aktualnosci_czytaj?id=49&t=Akademia_Rozwoju_Lidera_Spolecznego

Akademia lidera